Zarządzanie ryzykiem prawnym

 • zarządzenie pełnomocnictwami i opłatami od pełnomocnictw,
 • nadzór nad wykonywaniem umów,
 • wsparcie dla nadzoru właścicielskiego oraz oficerów compliance,
 • zarządzanie wierzytelnościami lub ich określonych portfelem,
 • zarządzenie terminami przedawnienia i terminami zawitymi,
 • realizacja strategii ograniczania odpowiedzialności,
 • zarządzanie polityką ochrony danych osobowych i poufności,
 • zarządzenie polityką w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
 • zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem klauzul umownych,
 • zarządzanie regulacjami i eksponowaniem dobrych praktyk biznesowych,
 • zarządzenie polityką antydyskryminacyjną,
 • zarządzanie prawami autorskimi,
 • zarządzenie procesami sprzedaży w ramach konstrukcji umowy komisu oraz składów konsygnacyjnych,
 • zarządzanie prawami własności przemysłowej i intelektualnej,
 • zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności reklamowej,
 • zarządzanie licencjami,
 • pełnienie funkcji administratora zastawu i hipoteki,
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 • zarządzenie ryzykiem kredytowym

ZAUFALI NAM