Nota prawna

Aktualność i adekwatność: Kancelaria IURICO nie gwarantuje aktualności zaprezentowanych stanowisk prawnych, opinii, informacji oraz ich adekwatności do potencjalnych stanów faktycznych. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji powinno poprzedzić skierowanie bezpośredniego zapytania do osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

Prawa autorskie: Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Kancelarii IURICO jest zabronione.

 

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych: Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własne potrzeby. Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

 

Wykorzystanie w celach komercyjnych: Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania zgody na piśmie uprawnionej osoby. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

 

„No framing”: Nie zezwalamy na pokazywanie zawartości naszej strony w ramce (ang. „frame”) umieszczonej w innej witrynie internetowej.

 

Dane osobowe: Dane osobowe osób ubiegających się o pracę za pomocą wypełnionej aplikacji na stronie www.IURICO.pl nie będą ujawniane żadnej organizacji zewnętrznej, a wykorzystane jedynie w celach rekrutacyjnych.

 

Odpowiedzialność za treść: Kancelaria IURICO oraz Administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron umieszczonych pod podanymi linkami ani nie gwarantują ich aktualności.