Kancelaria powstała w 2003 r. jako jedna z nielicznych wówczas spółek partnerskich dedykowanych do obsługi prawnej. Partnerzy Kancelarii – dr Maciej Skory oraz dr Bogusław Sołtys z sukcesem łączą bogatą wiedzę teoretyczną, którą dysponują jako adiunkci Uniwersytetu Wrocławskiego z ponad 15-letnim doświadczeniem praktycznym w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

 

Przez lata zespół Kancelarii znacznie się powiększył uzyskując zdolność do podejmowania wyzwań wymagających szczególnych umiejętności. Obsługujemy różnorodnych Klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, a nasze specjalizacje obejmują szereg unikatowych dyscyplin prawa.

Oferujemy usługi „szyte na miarę”, uwzględniające specyfikę danej branży, konkretnego klienta, a przede wszystkim aspekty ekonomiczne każdego rozwiązania. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania rynku, na którym działa Klient. Rozmawiamy językiem biznesu. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań. Kluczowe dla nas są terminowość i skuteczność, w pierwszym zaś rzędzie jakość realizowanych projektów. Aby osiągnąć te cele wypracowaliśmy stosowne narzędzia: system ewidencjonowania i archiwizowania zleceń, modus operandi realizacji zleceń oraz politykę poufności.

Kancelaria jest patronem Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, a nasi prawnicy pełnią funkcje zarządzające i uczestniczą w składach orzekających, są też autorami publikacji w prasie fachowej oraz codziennej, prowadzą kursy i szkolenia, biorą udział w pracach instytucji opiniotwórczych, są nawet angażowani w proces legislacyjny. Podejmujemy aktywność pro bono i non profit, reprezentujemy konsumentów, organizujemy staże absolwenckie, prowadzimy wykłady i seminaria.