Kancelaria powstała w 2003 r., jako jedna z nielicznych wówczas spółek partnerskich dedykowanych do obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Partnerami Kancelarii są dr Maciej Skory oraz prof. UWr dr hab. Bogusław Sołtys. Łączą oni z sukcesem bogatą wiedzę teoretyczną, którą dysponują jako wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców.

Przez lata doświadczeń zespół Kancelarii posiadł zdolność do podejmowania wyzwań wymagających szczególnych umiejętności. Tworzymy zgrany zespół fachowców, który dzięki swojej różnorodności jest w stanie sprostać wielu skomplikowanym zadaniom. Cenimy kreatywność, wspieramy innowacyjność i szanujemy ciężką pracę. Wiemy, że bez tego nie da się zbudować silnego i dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Obsługujemy różnorodnych Klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a nasze specjalizacje obejmują szereg unikatowych dyscyplin prawa. Inspirujemy menagerów do poszukiwania i wdrażania optymalnych rozwiązań. Przeprowadzamy oraz nadzorujemy procesy transformacyjne i adaptacyjne do zmieniającej się wciąż rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wydatnie wspieramy również misję naszych Klientów dbając, aby żadne regulacje prawne nie stanęły jej na przeszkodzie. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i wyprzedzać konkurencję. Nasze argumenty dobrze służą potrzebom Klienta.

Logo do o nas

Oferujemy usługi „szyte na miarę”, uwzględniające specyfikę danej branży, konkretnego klienta, a przede wszystkim aspekty ekonomiczne każdego rozwiązania. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania rynku, na którym działa Klient. Rozmawiamy językiem biznesu. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań. Kluczowe dla nas są terminowość i skuteczność, w pierwszym zaś rzędzie jakość realizowanych projektów. Aby osiągnąć te cele wypracowaliśmy stosowne narzędzia: system ewidencjonowania i archiwizowania zleceń, modus operandi realizacji zleceń oraz politykę poufności.

Kancelaria jest patronem Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, a nasi prawnicy pełnią funkcje zarządzające i uczestniczą w składach orzekających, są też autorami publikacji w prasie fachowej oraz codziennej, prowadzą kursy i szkolenia, biorą udział w pracach instytucji opiniotwórczych, są nawet angażowani w proces legislacyjny. Podejmujemy aktywność pro bono i non profit, reprezentujemy konsumentów, organizujemy staże absolwenckie, prowadzimy wykłady i seminaria.