Klienci indywidualni

Doświadczenie Kancelarii zdobyte w ramach obsługi profesjonalnych podmiotów gospodarczych pozwala na świadczenie usług także w przypadku bardziej złożonych problemów prawnych z którymi borykają się klienci indywidualni. We współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie osoby fizyczne – podobnie jak wszyscy uczestnicy rynku – narażone są na istotne ryzyka. Wymagają one profesjonalnego podejścia, gdyż ich stopień komplikacji jest nie mniejszy aniżeli występujący w zaawansowanych stosunkach biznesowych. Kancelaria oferuje klientom indywidualnym pomoc prawną obejmującą różnorodne złożone zagadnienia, w tym przede wszystkim w następujących obszarach:

 

  • spory z instytucjami finansowymi, w szczególności bankami,
  • dochodzenie odszkodowań, w tym od zakładów ubezpieczeń,
  • zagadnienia dotyczące nieruchomości, w tym ustalanie stanu prawnego gruntu, sporów sąsiedzkich, sporów granicznych, zniesienia współwłasności, podziałów nieruchomości, spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości, zasiedzeniem,
  • spory z,deweloperami oraz,zarządcami nieruchomości, a także wykonawcami prac budowlanych remontowych i adaptacyjnych,
  • odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy (samochodów, obiektów budowlanych) , w tym nabytych w drodze kupna lub darowizny, a także wad przedmiotów najmu, w tym negocjacje oraz prowadzenie sporów,
  • spory z organizacjami społecznymi – spółdzielniami, stowarzyszeniami, fundacjami, w szczególności w zakresie wykluczenia z organizacji, pozbawienia praw, wadliwego naliczania składek oraz innych należności,
  • kontraktów menadżerskich, w tym ich przygotowywanie, analiza treści oraz udział w negocjacjach, określanie skutków i warunków wypowiadania, naliczania bonusów, uwzględniania programów motywacyjnych, odszkodowań,
  • zagadnień pracowniczych, dotyczących m.in. wypowiedzenia, zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • sukcesji pokoleniowej – zagadnienia związane z,przekazaniem i podziałem majątku osobistego (ale także praw udziałowych, akcji, nieruchomości itp.) następcom prawnym. Zagadnienia te obejmują ze przygotowanie odpowiednich rozporządzeń na wypadek śmierci (testamentów, zapisów), uregulowaniem stanu prawnego składników majątkowych, odpowiednich przekształceń spółek, doradztwem i prowadzeniem postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe

 

Szczegółowe informacje o ofercie zawarte są w zakładce specjalizacje oraz branże.

ZAUFALI NAM