Klienci indywidualni

Doświadczenie Kancelarii zdobyte w ramach obsługi profesjonalnych podmiotów gospodarczych pozwala na świadczenie usług także w przypadku bardziej złożonych problemów prawnych z którymi borykają się klienci indywidualni. We współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie osoby fizyczne – podobnie jak wszyscy uczestnicy rynku – narażone są na istotne ryzyka. Wymagają one profesjonalnego podejścia, gdyż ich stopień komplikacji jest nie mniejszy aniżeli występujący w zaawansowanych stosunkach biznesowych. Kancelaria oferuje klientom indywidualnym pomoc prawną obejmującą różnorodne złożone zagadnienia, w tym przede wszystkim w następujących obszarach:

 

  • spory z instytucjami finansowymi, w szczególności bankami,
  • dochodzenie odszkodowań, w tym od zakładów ubezpieczeń,
  • zagadnienia dotyczące nieruchomości, w tym ustalanie stanu prawnego gruntu, sporów sąsiedzkich, sporów granicznych, zniesienia współwłasności, podziałów nieruchomości, spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości, zasiedzeniem,
  • spory z,deweloperami oraz,zarządcami nieruchomości, a także wykonawcami prac budowlanych remontowych i adaptacyjnych,
  • odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy (samochodów, obiektów budowlanych) , w tym nabytych w drodze kupna lub darowizny, a także wad przedmiotów najmu, w tym negocjacje oraz prowadzenie sporów,
  • spory z organizacjami społecznymi – spółdzielniami, stowarzyszeniami, fundacjami, w szczególności w zakresie wykluczenia z organizacji, pozbawienia praw, wadliwego naliczania składek oraz innych należności,
  • kontraktów menadżerskich, w tym ich przygotowywanie, analiza treści oraz udział w negocjacjach, określanie skutków i warunków wypowiadania, naliczania bonusów, uwzględniania programów motywacyjnych, odszkodowań,
  • zagadnień pracowniczych, dotyczących m.in. wypowiedzenia, zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • sukcesji pokoleniowej – zagadnienia związane z,przekazaniem i podziałem majątku osobistego (ale także praw udziałowych, akcji, nieruchomości itp.) następcom prawnym. Zagadnienia te obejmują ze przygotowanie odpowiednich rozporządzeń na wypadek śmierci (testamentów, zapisów), uregulowaniem stanu prawnego składników majątkowych, odpowiednich przekształceń spółek, doradztwem i prowadzeniem postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe

 

Szczegółowe informacje o ofercie zawarte są w zakładce specjalizacje oraz branże.

Prawo cywilne

Jednym z obszarów, w których nasza kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów indywidualnych, jest prawo cywilne. W ramach realizowanego wsparcia udzielamy bieżących porad prawnych, doradzamy w zakresie zawierania oraz konstruowania umów, skupiając się na możliwych ryzykach oraz szukając optymalnych rozwiązań prawnych. Doświadczony radca prawny, podobnie jak adwokat we Wrocławiu, może być dla Państwa cennym wsparciem, jeśli chodzi o skonstruowanie projektu umowy, wydanie opinii prawnej lub reprezentowanie w postępowaniu – od lat tego rodzaju usługi świadczymy na rzecz współpracujących z nami osób.

czytaj więcej

Odszkodowania

Kolejną ważną dziedziną, w której od lat pomagamy wielu naszym Klientom, jest uzyskiwanie odszkodowań oraz dochodzenie swoich praw w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jako kancelaria odszkodowawcza we Wrocławiu zapewniamy kompleksowe wsparcie w sprawach o odszkodowania komunikacyjne, z tytułu niewykonanych umów czy za błąd w sztuce lekarskiej.

Prawo rodzinne

Częścią prawa cywilnego jest prawo rodzinne, regulujące wszelkie stosunki prawne wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa czy przysposobienia. W ramach naszych usług oferujemy porady oraz wsparcie prawne w sprawach o rozwód i separację, alimenty, prawo do opieki nad dziećmi, postępowaniach spadkowych czy sprawach o zachowek, a także w pozostałych obszarach prawa rodzinnego.

Podział majątku

Jako kancelaria prawna z wieloletnim stażem, zapewniamy Państwu również pełne wsparcie w sprawach o podział majątku. Oferujemy naszą pomoc zarówno w postępowaniach toczonych przed sądem, jak i na drodze ugodowej, gdy podział majątku dokonywany jest w formie umowy. W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa, np. na skutek rozwodu lub separacji, śmierci jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości czy ustanowienia rozdzielności majątkowej, wsparcie radcy prawnego lub adwokata z Wrocławia może okazać się bezcenne. Podział majątku jest procesem złożonym, wymagającym dużego zaangażowania oraz wiedzy prawniczej. Doświadczenie oraz doskonała znajomość prawa czynią nas godnym zaufania partnerem w tego rodzaju postępowaniach.

Prawo rzeczowe

Posiadanie nieruchomości, obrót rzeczami ruchomymi, ich sprzedaż i wynajem, ale także nabycie czy przenoszenie praw własności to kwestie regulowane przez prawo rzeczowe. Również w tej materii jesteśmy w stanie zaoferować Państwu profesjonalne wsparcie, udzielając porad prawnych oraz reprezentując naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Zajmujemy się także wydawaniem opinii, przygotowywaniem umów oraz innych dokumentów, jak również pomagamy w mediacjach oraz negocjacjach pomiędzy stronami sporu.

Kancelaria odszkodowawcza Wrocław – wsparcie w walce o sprawiedliwość

Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady prawnej, wsparcia przy przygotowaniu umowy, czy potrzebna jest Państwu pomoc w sporze z ubezpieczycielem, zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na konsultację oraz uzgodnienia warunków współpracy. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu, uda nam się wypracować rozwiązania, które w optymalny sposób zabezpieczą Państwa interesy.

ZAUFALI NAM