Instytucje publiczne i samorządowe – obsługa prawna Wrocław

Obsługa prawna instytucji publicznych

Obsługa instytucji publicznych, takich jak organy administracji publicznej, instytucji kultury i pomocy społecznej, urzędów oraz różnego rodzaju służb, należy do materii skomplikowanych, których wiele podmiotów działających na rynku usług prawnych obawia się podejmować. Specjalnie powołany zespół naszej Kancelarii od wielu lat pogłębia jednak wiedzę w tym zakresie, z roku na rok poszerzając zasięg działania i liczbę obsługiwanych podmiotów.

Obsługa prawna samorządów

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury i oświaty, specjalnym strefom ekonomicznym małej przedsiębiorczości oraz podmiotom prywatnym korzystającym ze środków publicznych.

 

Podmiotom tym doradzamy w zakresie:

 • organizowania i udziału w przetargach;
 • dostępu do informacji publicznej;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • zawierania umów cywilnoprawnych;
 • opiniowania aktów prawa miejscowego;
 • wykładni przepisów ustaw samorządowych;
 • przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych;
 • utrzymania czystości w gminach;
 • zatrudniania pracowników;
 • nagród jubileuszowych;
 • służb mundurowych;
 • procesów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • a także podatków i opłat lokalnych.

 

Opracowujemy dokumenty, regulaminy i zarządzeniawymagane w działalności instytucji publicznych i samorządowych, opracowujemy projekty decyzji i postanowień administracyjnych, uchwał rad gminnych / miejskich. Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami.

ZAUFALI NAM