Ochrona danych osobowych
i tajemnic prawnie chronionych

W obecnych czasach ochrona danych osobowych jest szczególnie istotna zarówno z punktu widzenia podmiotów je udostępniających, jak i administratorów tych danych. Z przetwarzaniem danych osobowych mamy obecnie do czynienia niemal na każdym kroku – w rozmowach telefonicznych, korzystaniu z usług sklepu internetowego czy realizowaniu zamówień między przedsiębiorcami. Prawo wymaga od tych ostatnich szczególnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Oferujemy kompleksową pomoc w opracowaniu dokumentacji, do której prowadzenia są zobowiązani administratorzy danych, celem uniknięcia przez nich kar nakładanych przez GIODO. Pomagamy również przedsiębiorcom w zapewnieniu ochrony ich prawnie chronionych tajemnic, m.in. opracowując umowy o zachowaniu poufności. Udzielamy również pomocy w wyjaśnieniu w jakich sytuacjach oraz w jakich celach możliwe jest ujawnienie lub wykorzystanie pewnych danych, przygotowując dla Państwa opinie i stanowiska z zakresu tej dziedziny.

ZAUFALI NAM