Ochrona danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych (RODO)

W obecnych czasach ochrona danych osobowych jest szczególnie istotna zarówno z punktu widzenia podmiotów je udostępniających, jak i administratorów tych danych.

 

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy obecnie do czynienia niemal na każdym kroku, w rozmowach telefonicznych, korzystaniu z usług sklepu internetowego czy realizowaniu zamówień między przedsiębiorcami. Prawo wymaga od tych ostatnich szczególnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Oferujemy kompleksową pomoc w opracowaniu dokumentacji, do której prowadzenia są zobowiązani administratorzy danych, celem uniknięcia przez nich kar nakładanych przez uprawnione organy.

 

Pomagamy również przedsiębiorcom w zapewnieniu ochrony ich prawnie chronionych tajemnic, m.in. opracowując umowy o zachowaniu poufności.

 

Udzielamy pomocy w wyjaśnieniu w jakich sytuacjach oraz w jakich celach możliwe jest ujawnienie lub wykorzystanie pewnych danych, przygotowując opinie i stanowiska z zakresu tej dziedziny.

ZAUFALI NAM