Budownictwo
i materiały budowlane

Od początku swojej działalności na rynku usług prawnych nasza Kancelaria obsługuje największe podmioty z branży budowlanej, działające nie tylko na rynku lokalnym, ale i ogólnopolskim oraz zagranicznym. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną firm budowlanych (zarówno wykonawców, jak i podwykonawców) z branży budownictwa miejskiego (budownictwo mieszkaniowe i komunalne), komunikacyjnego (budownictwo drogowe, kolejowe i lotnicze) oraz przemysłowego (magazyny, fabryki, farmy wiatrowe i bloki energetyczne), a także producentów materiałów budowlanych oraz sprzedawców i importerów materiałów budowlanych i narzędzi. Naszym klientom świadczymy usługi zarówno w zakresie opiniowania zawieranych umów, jak i pojawiających się na bieżąco, w toku wykonywania robót budowlanych, doraźnych problemów prawnych. Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów, szybko reagując na pojawiające się potrzeby, tak aby proces budowlany przebiegał w sposób płynny i niezakłócony.

ZAUFALI NAM