Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje M&A

Wszyscy nasi klienci korporacyjni mogą liczyć na profesjonalne i indywidualne podejście do powierzonych nam spraw, w celu dojścia do ostatecznie najkorzystniejszego rozwiązania. Takie podejście, nakierowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb, jest szczególnie istotne przy przeprowadzaniu i doradztwie w transakcjach:

  • sprzedaży udziałów spółek z o.o.,
  • zbycia akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych,
  • transakcjach zmiany wspólników w spółkach jawnych, partnerskich i komandytowych.

 

Naszym bogatym doświadczeniem i asystą prawno-biznesową wspieramy klientów także w:

  • toku przekształcania spółek kapitałowych w osobowe i odwrotnie,
  • tworzeniu i likwidacji oddziałów spółek i przedsiębiorców zagranicznych,
  • przygotowywaniu wniosków o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (zarówno w imieniu dłużników, jak i wierzycieli),
  • wewnętrznej restrukturyzacji spółek.

 

Doradzamy również i reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o wykluczenie wspólnika ze spółki, sprawach squeez-out’ów oraz przejmowaniu udziałów wspólników.

ZAUFALI NAM