Fuzje, przejęcia
i restrukturyzacje M&A

Wszyscy nasi klienci korporacyjni mogą liczyć na profesjonalne i indywidualne podejście do powierzonych nam spraw, w celu dojścia do ostatecznie najkorzystniejszego rozwiązania. Takie podejście, nakierowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb, jest szczególnie istotne przy przeprowadzaniu i doradztwie w transakcjach sprzedaży udziałów spółek z o.o., akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych czy transakcjach zmiany wspólników w spółkach jawnych, partnerskich i komandytowych. Naszym bogatym doświadczeniem i asystą prawno-biznesową wspieramy klientów także w toku przekształcania spółek kapitałowych w osobowe i odwrotnie, tworzeniu i likwidacji oddziałów spółek i przedsiębiorców zagranicznych czy też przygotowywaniu wniosków o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (zarówno w imieniu dłużników, jak i wierzycieli) oraz wewnętrznej restrukturyzacji spółek. Doradzamy również i reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o wykluczenie wspólnika ze spółki, sprawach squeez-out’ów oraz przejmowaniu udziałów wspólników.

ZAUFALI NAM