AML

W dniu 13 lipca 2018 roku weszły w życie postanowienia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku. Zastąpiła ona ustawę o tej samej nazwie z dnia 16 listopada 2000 roku. Przedsiębiorstwa, instytucje oraz przedsiębiorcy zaklasyfikowani jako instytucje obowiązane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. muszą realizować szereg zadań w kontekście AML.

 

Obowiązki instytucji obowiązanych nie są niczym nowym, ale najnowsza ustawa znacząco zmieniła część z dotychczasowych zapisów, a także wprowadziła wiele nowych wymogów oraz sankcji. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających przede wszystkim AML (anty-money laundering) czyli obsługę prawną z zakresu regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

  • Od wielu lat wspieramy naszych partnerów m.in. z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych. Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, rynku nieruchomości, fundacji i in.
  • Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami prawa, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej.
  •  Prowadzimy  szkolenia z zakresu AML.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. rozszerzyła wcześniej stosowaną definicję instytucji obowiązanych o nowe podmioty. Obecnie jest aż 25 grup podmiotów!

 

Skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną i działa w pełni zgodnie z najnowszą ustawą AML!

ZAUFALI NAM