Weksle i emisja papierów dłużnych

Zajmujemy się szeroko pojętym zabezpieczaniem interesów naszych klientów – w tym również w postaci weksli, które potrafią w dużej mierze ułatwić dochodzenie roszczeń w razie nienależytego wykonywania umów.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w przygotowaniu treści:

  • weksli;
  • deklaracji wekslowych;
  • dochodzeniu należności z weksli;
  • jak również w obronie dłużników przed roszczeniami wekslowymi w procesie.

 

Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych (akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji) oraz transakcjach związanych z obrotem tymi papierami. Doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi

ZAUFALI NAM