Umowy i kontrakty

W swojej działalności nasza Kancelaria podejmuje się przygotowywania gotowych wzorów umów, z uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów, oraz opiniowania treści przedstawionych nam dokumentów, wykonanych uprzednio przez Klienta lub jego kontrahenta. 

 

Mając na względzie szeroki wachlarz branż, w których działają nasi Klienci, każdą umowę przygotowujemy lub analizujemy zarówno pod kątem zgodności z przepisami – ogólnymi i szczególnymi – jak i pod kątem interesu naszego Klienta. 

 

Pomagamy także w procesie negocjacji poszczególnych postanowień umownych, wyjaśniając naszym Klientom oraz ich kontrahentom istotę przyjętych w umowie rozwiązań lub naniesionych uwag, niejednokrotnie doprowadzając do pomyślnego zakończenia negocjacji, satysfakcjonującego obie strony. 

 

Nasza oferta i doświadczenie obejmuje przygotowywanie oraz opiniowanie kontraktów zawieranych zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i tych międzynarodowych (a w tym w wybranych językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim). Nie stanowią dla nas problemu zarówno umowy nazwane, wymienione w Kodeksie cywilnym lub innych ustawach (np. umowa o roboty budowlane, umowa dostawy czy umowa przewozu), jak i nienazwane (nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących), a także mieszane, wykazujące cechy różnych umów nazwanych – w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

ZAUFALI NAM