Spółki i prawo korporacyjne

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych adresowanych do klientów korporacyjnych mających na celu zapewnienie ich efektywnego, sprawnego, stabilnego i przede wszystkim dochodowego funkcjonowania na rynku. Nasze działania koncentrują się więc przede wszystkim na dokładnym zabezpieczeniu interesów spółek i wspólników, celem zapobieżenia powstawaniu ewentualnych sporów sądowych i maksymalizacji dochodów.

 

W zakresie świadczonych przez nas usług prawnych oferujemy m.in. 

  • przygotowywanie i zmiany umów spółek (także bardzo skomplikowanych, według szczególnych wymogów);
  • wprowadzanie zmian w kapitale zakładowym spółek kapitałowych,
  • obsługa złożonych transakcji jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału (również w spółkach publicznych).

 

Zapewniamy obsługę prawną zgromadzeń spółek prywatnych i publicznych, przygotowując: projekty uchwał, 

  • protokołów;
  • zawiadomień i ogłoszeń;
  • a także rejestrowanie wniosków oraz reprezentację przed sądem rejestrowym.

 

Sporządzamy i doradzamy przy zawieraniu umów joint-venture, konsorcjów i spółek cywilnych, w tym na potrzeby udziału w zamówieniach.

 

Zajmujemy się przygotowywanie i kompleksowym doradztwem w transakcjach zbywania akcji, udziałów czy praw wspólników.

 

Mamy spore doświadczenie w wykonywaniu badań prawnych (legal due diligence) spółek.

 

Doradzamy także w sprawach zatrudniania kadry menedżerskiej i implementowania programów motywacyjnych dla pracowników spółek.

 

W sytuacji wewnętrznych sporów w spółce, gwarantujemy profesjonalną obsługę w procesie ich rozwiązywania, w tym prowadzenie oraz asystę w negocjacjach, mediacji oraz arbitrażu. Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach o wykluczanie wspólników, prawa wspólników do informacji o spółce czy zaskarżania uchwał, w tym przede wszystkim reprezentacji wspólników i zarządów Spółek w procesach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.

ZAUFALI NAM