Spółki
i prawo korporacyjne

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych adresowanych do klientów korporacyjnych mających na celu zapewnienie ich efektywnego, sprawnego, stabilnego i przede wszystkim dochodowego funkcjonowania na rynku. Nasze działania koncentrują się więc przede wszystkim na dokładnym zabezpieczeniu interesów spółek i wspólników, celem zapobieżenia powstawaniu ewentualnych sporów sądowych i maksymalizacji dochodów. W zakresie świadczonych przez nas usług prawnych oferujemy m.in. przygotowywanie i zmiany umów spółek (także bardzo skomplikowanych, według szczególnych wymogów), wprowadzanie zmian w kapitale zakładowym spółek kapitałowych, obsługa złożonych transakcji jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału (również w spółkach publicznych). Zapewniamy obsługę prawną zgromadzeń spółek prywatnych i publicznych, przygotowując projekty uchwał, protokołów, zawiadomień i ogłoszeń, a także rejestrowanie wniosków oraz reprezentację przed sądem rejestrowym. Sporządzamy i doradzamy przy zawieraniu umów joint-venture, konsorcjów i spółek cywilnych, w tym na potrzeby udziału w zamówieniach. Zajmujemy się przygotowywanie i kompleksowym doradztwem w transakcjach zbywania akcji, udziałów czy praw wspólników. Mamy spore doświadczenie w wykonywaniu badań prawnych (legal due diligence) spółek.

Doradzamy także w sprawach zatrudniania kadry menedżerskiej i implementowania programów motywacyjnych dla pracowników spółek. W sytuacji wewnętrznych sporów w spółce, gwarantujemy profesjonalną obsługę w procesie ich rozwiązywania, w tym prowadzenie oraz asystę w negocjacjach, mediacji oraz arbitrażu. Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach o wykluczanie wspólników, prawa wspólników do informacji o spółce czy zaskarżania uchwał, w tym przede wszystkim reprezentacji wspólników i zarządów Spółek w procesach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.

ZAUFALI NAM