Opieka
zdrowotna i farmacja

Na przestrzeni ostatnich lat sektor opieki zdrowotnej/ochrony zdrowia oraz farmacji stały się jednymi z najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki. Dynamiczne zmiany w prawie, w tym na gruncie działalności podmiotów leczniczych, jak również podmiotów funkcjonujących na rynku produktów i usług dla szpitali, czy podmiotów z branży farmaceutycznej wymagają bieżącej i wnikliwej analizy uwarunkowań prawnych działania tych podmiotów na rynku oferowanych przez nich usług.

Kancelaria świadczy i posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w szeroko pojętej branży medycznej. Doradzamy w zakresie rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych. Przygotowujemy dokumentację tworzącą formalne zręby prowadzonej działalności leczniczej, w tym niezbędne regulaminy organizacyjne, jak i dokumentację w zakresie współpracy z zespołem medycznym. Wspieramy podmioty lecznicze w procesie udziału w konkursach na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również prowadzimy kompleksową obsługę prawną w procedurze udziału w konkursach celem pozyskania środków na dofinansowanie prowadzonej przez podmioty lecznicze działalności ze środków budżetu UE. Posiadamy nadto doświadczenie w obsłudze prawnej badań klinicznych, badawczo-rozwojowych, czy eksperymentów medycznych, począwszy od procesu badania spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa określonych podmiotów w takich badaniach, po sporządzanie niezbędnej dokumentacji badań oraz opracowania umów w zakresie prowadzonych badań ze sponsorem, CRO, ośrodkiem badań, czy badaczem.

ZAUFALI NAM