Ochrona konsumenta

Zrozumienie tego, jakie prawa przysługują konsumentom jest niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia ich samych, jak i przedsiębiorców. Tematyka ta jest szczególnie rozbudowana, także na poziomie prawa Unii Europejskiej. 

 

Zespół prawników delegowany do obsługi w tym zakresie specjalizuje się w przygotowywaniu umów, regulaminów i innych dokumentów gwarantujących ochronę praw konsumentów, przygotowuje stanowiska i opinie w tym zakresie, jak i służy pomocą w rozwiązywaniu sporów na linii przedsiębiorca – konsument, zarówno na etapie przesądowym jak i sądowym.

ZAUFALI NAM