Prawo medyczne

Od wielu lat z sukcesami obsługujemy podmioty świadczące usługi medyczne zrzeszone w różnego rodzaju formach prawnych, od dużych spółek akcyjnych po małe przychodnie prowadzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

 

Udzielając porad prawnych mamy na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia przez współpracujące z nami podmioty, prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa, obsługi pacjentów. Mając świadomość, że prawo medyczne wymaga należytego wyważenia interesów zarówno przedsiębiorców prowadzących placówki medyczne, jak i pacjentów oraz równoczesnego działania w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, szukamy najlepszych, dopuszczalnych prawem rozwiązań, usprawniających proces świadczenia usług medycznych.

 

Zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów leczniczych w tym:

  • w sprawach statutowych;
  • rejestrowych;
  • w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • reklamy i promocji produktów leczniczych;
  • prowadzimy negocjacje i spory z kontrahentami;
  • opracowujemy i opiniujemy różnego rodzaju umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty medyczne.

 

Doradzamy w sprawach związanych z zatrudnianiem lekarzy i farmaceutów oraz w sprawach indywidualnych pacjentów w tym :

  • związanych z uzyskiwaniem dostępu do dokumentacji medycznej;
  • specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych oraz sporów z NFZ (sporządzamy protesty od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz odwołania do Prezesa NFZ);
  • na bieżąco monitorujemy również dynamiczne zmiany w ustawie o działalności leczniczej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o prawach pacjenta czy w prawie farmaceutycznym, tak aby móc niezwłocznie realizować niezbędną pomoc prawną w tym zakresie.

ZAUFALI NAM