Prawo medyczne

Od wielu lat z sukcesami obsługujemy podmioty świadczące usługi medyczne zrzeszone w różnego rodzaju formach prawnych, od dużych spółek akcyjnych po małe przychodnie prowadzone przez indywidualnych przedsiębiorców. Udzielając porad prawnych mamy na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia przez współpracujące z nami podmioty, prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa, obsługi pacjentów. Mając świadomość, że prawo medyczne wymaga należytego wyważenia interesów zarówno przedsiębiorców prowadzących placówki medyczne, jak i pacjentów oraz równoczesnego działania w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, szukamy najlepszych, dopuszczalnych prawem rozwiązań, usprawniających proces świadczenia usług medycznych.

Zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (w tym w sprawach statutowych, rejestrowych, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, reklamy i promocji produktów leczniczych), prowadzimy negocjacje i spory z kontrahentami, opracowujemy i opiniujemy różnego rodzaju umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty medyczne, doradzamy w sprawach związanych z zatrudnianiem lekarzy i farmaceutów oraz w sprawach indywidualnych pacjentów (w tym związanych z uzyskiwaniem dostępu do dokumentacji medycznej). Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych oraz sporów z NFZ (sporządzamy protesty od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz odwołania do Prezesa NFZ). Na bieżąco monitorujemy również dynamiczne zmiany w ustawie o działalności leczniczej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o prawach pacjenta czy w prawie farmaceutycznym, tak aby móc niezwłocznie realizować niezbędną pomoc prawną w tym zakresie.

ZAUFALI NAM