Handel,
Usługi, Dystrybucja

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce, do której niewątpliwie należy gospodarka polska – stanowiąca istotny element rynku europejskiego – na pierwszy plan wysuwają się podmioty prawa prywatnego, a w tym w szczególności spółki (zarówno kapitałowe, jak i osobowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy przy tym mieć na uwadze, że każda gałąź handlowa czy usługowa – obok wspólnych przepisów prawa gospodarczego – podlega także szczególnym regulacjom prawnym. Nasza Kancelaria specjalizuje się zarówno w obsłudze podmiotów działających w branży ogólnohandlowej, jak i w branżach specjalistycznych, a w tym: branży farmaceutycznej (takich jak producenci leków, hurtownie farmaceutyczne czy przewoźnicy farmaceutyczni), branży budowlanej (o czym więcej w zakładce „Budownictwo i materiały budowlane”), czy branży bankowej i ubezpieczeniowej (o czym więcej w zakładce „Bankowość,ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe”), a ponadto: nowoczesnych technologii (IT), mediów i reklamy, wydawniczej i prasowej, przemysłu spożywczego, energetyki, recyklingu oraz przemysłu ciężkiego. Skuteczność w doradztwie oraz reprezentacji wszelkich podmiotów prawa handlowego zapewnia nam stosowna wiedza, obejmująca także znajomość przepisów szczególnych, jak również wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie – a w tym w obsłudze korporacji międzynarodowych.

ZAUFALI NAM