Obsługa prawna firm Wrocław

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce, do której niewątpliwie należy gospodarka polska – stanowiąca istotny element rynku europejskiego – na pierwszy plan wysuwają się podmioty prawa prywatnego, a w tym w szczególności spółki (zarówno kapitałowe, jak i osobowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy przy tym mieć na uwadze, że każda gałąź handlowa czy usługowa – obok wspólnych przepisów prawa gospodarczego – podlega także szczególnym regulacjom prawnym.

Handel, usługi, dystrybucja

Nasza Kancelaria specjalizuje się zarówno w obsłudze podmiotów działających w branży ogólnohandlowej, jak i w branżach specjalistycznych, a w tym: branży farmaceutycznej (takich jak producenci leków, hurtownie farmaceutyczne czy przewoźnicy farmaceutyczni), branży budowlanej (o czym więcej w zakładce „Budownictwo i materiały budowlane”), czy branży bankowej i ubezpieczeniowej (o czym więcej w zakładce „Bankowość” ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe”), a ponadto: nowoczesnych technologii (IT), mediów i reklamy, wydawniczej i prasowej, przemysłu spożywczego, energetyki, recyklingu oraz przemysłu ciężkiego. Skuteczność w doradztwie oraz reprezentacji wszelkich podmiotów prawa handlowego zapewnia nam stosowna wiedza, obejmująca także znajomość przepisów szczególnych, jak również wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie – a w tym w obsłudze korporacji międzynarodowych.

Specjalizujemy się w umowach:

  • przewozu,
  • spedycji,
  • magazynowania,
  • usług logistycznych,
  • ubezpieczenia,
  • brokerskich oraz umowach, dla agenta ubezpieczeń,
  • agencyjnych i pośrednictwa, struktury dystrybucyjne,
  • systemy promocyjne,
  • programy lojalnościowe,
  • akcję reklamowe.

Oferujemy zarówno wsparcie przy stworzeniu nowej, dedykowanej umowy od podstaw z uwzględnieniem wytycznych Klienta, jak i wsparcie w procesie negocjacji sporządzonej umowy z kontrahentem. Oferujemy również analizę umów już zawartych, jeżeli w toku ich wykonywania pojawią się problemy.

ZAUFALI NAM