Ubezpieczenia

Większość podmiotów posiada obecnie jakieś ubezpieczenie – czy to osobowe czy majątkowe. Nietrudno niestety zauważyć, że w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, zrozumienie zapisów umownych i uzyskanie pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela jest skomplikowane. Nie rzadko również instytucje ubezpieczeniowe spotykają się z problemem wyłudzania ubezpieczeń.

 

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego – świadcząc pomoc prawną zarówno dla pośredników i instytucji ubezpieczeniowych, jak i dla klientów tych podmiotów. 

 

Oferujemy nasze doradztwo już na etapie zawierania umów ubezpieczenia, jak i w ramach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli. 

 

Zabezpieczamy również interesy pośredników ubezpieczeniowych w ich relacjach z zakładami i towarzystwami ubezpieczeń.

ZAUFALI NAM