Upadłości i restrukturyzacja

Oferujemy pomoc w zakresie upadłości przedsiębiorców, jak i upadłości konsumenckiej. Pomagamy odzyskać należności od upadłych dłużników, jak i świadczymy pomoc prawną dla podmiotów znajdujących się w sytuacji grożącej upadłością.

 

Usługi Kancelarii obejmują m.in. 

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym ;
  • zgłaszanie wierzytelności.

ZAUFALI NAM