Prawo konkurencji

W obecnych czasach przedsiębiorcy dywersyfikują ryzyka związane z ochroną ich praw intelektualnych odstępując niejednokrotnie od inicjowania procedur ochronnych przed Urzędem Patentowym. Jednocześnie nie każdy składnik majątku przedsiębiorstwa może też podlegać ochronie za pomocą praw wyłącznych. W takich przypadkach kancelaria oferuje swoją pomoc i doświadczenie w zakresie opracowania skrojonych wedle indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta strategii ochrony tajemnic handlowych przedsiębiorstwa. Oferujemy również pomoc w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji reprezentując Klientów zarówno w mediacjach, jak i w procesach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.

ZAUFALI NAM