Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń to jedna z najbardziej newralgicznych gałęzi prawa, będąca podłożem licznych sporów sądowych między pracodawcami a pracownikami oraz między ubezpieczonymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też sprawami tymi zajmuje się w Kancelarii grono doświadczonych specjalistów, których praca koncentruje się wokół tematyki relacji między pracownikami a pracodawcami oraz obsługi związków zawodowych.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę:

 • pracodawców i związków zawodowych;
 • sporządzamy i opiniujemy regulaminy pracy;
 • regulaminy wynagradzania;
 • umowy o pracę;
 • układy zbiorowe prawa pracy i inne wewnętrzne dokumenty;
 • doradzamy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • wymiaru czasu pracy;
 • urlopów pracowniczych;
 • rozwiązywania stosunków pracy;
 • jak również w sprawach konfliktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami;
 • zmierzając przede wszystkim do ich zapobiegnięcia.

 

Prowadzimy także spory sądowe dotyczące:

 • odwołań od wypowiedzenia umowy o prace;
 • mobbingu;
 • wymierzania kar porządkowych;
 • nagród jubileuszowych;
 • zaliczania czasu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy itd.

 

Działamy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców, każdorazowo dążąc do możliwie szybkiego i satysfakcjonującego zakończenia sprawy przed sądem.

 

Doradzamy naszym Klientom także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

 

Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS oraz prowadzimy przed sądem sprawy z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czy też prawa do zasiłków, rent i emerytur.

ZAUFALI NAM