Kancelaria prawna Wrocław

„Partnerzy Biznesu”

Oferujemy usługi uwzględniające specyfikę danej branży, konkretnego Klienta, a przede wszystkim aspekty ekonomiczne każdego przedsięwzięcia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań. Kluczowe znaczenie ma dla nas terminowość oraz jakość realizowanych projektów.

  • Incoterms 2020 w pytaniach i odpowiedziach

    Co to są Reguły Incoterms? Reguły Incoterms stanowią zestaw jedenastu, akceptowanych na całym świecie zasad określających standardy wymiany handlowej. Opisują one obowiązki między sprzedającym a kupującym, ryzyka jak i koszty, które ponoszą strony przy sprzedaży i dostarczeniu towarów. Reguły Incoterms 2020 * to: EXW EX......