Spory sądowe i administracyjne

W swojej praktyce staramy się przede wszystkim zapobiegać powstawaniu sporów sądowych, świadcząc kompleksową pomoc prawną na etapie negocjowania i podpisywania umów. 

 

Nie zawsze jednak uniknięcie sporów sądowych jest możliwe. W takich wypadkach oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe.

 

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorców, jak i podmiotów prywatnych – w postępowaniach obejmujących m.in. sprawy gospodarcze, cywilne, finansowe, prawa pracy czy administracyjne. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych oraz postępowaniu upadłościowym.

ZAUFALI NAM