Prawo administracyjne i postępowania sądowo-administracyjne

Truizmem niemalże wydaje się stwierdzenie, że prawo administracyjne obecne jest w życiu każdego obywatela. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w czasach, gdy praktycznie każda sprawa wymaga jej załatwienia w odpowiednim „okienku” poprzez odpowiedni organ administracji publicznej, zasadniczo każde działanie podjęte w celu zrealizowania danego uprawnienia lub wywiązania się z obowiązku, wiąże się z wszczęciem odpowiedniego rodzaju postępowania administracyjnego.

 

Nasi prawnicy świadczą bieżące doradztwo w sprawach administracyjnych, pomagając zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom.

 

Kancelaria udziela porad prawnych w dziedzinach wymagających odpowiedniej wykładni i interpretacji przepisów oraz objaśnienia niejasności mogących pojawić się w stosunkach państwo – obywatel oraz przedsiębiorca – obywatel. Nasze działania nakierowujemy na możliwie sprawne i szybkie zamknięcie postępowania przed organem administracji publicznej lub organem podatkowym.

 

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju pism, wniosków, skarg, odwołań (w tym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) oraz w pośredniczeniu w sprawach toczących się przed właściwymi organami.

 

Świadczymy również profesjonalną pomoc prawną w toku postępowań przed sądami administracyjnymi, reprezentując klientów jako profesjonalni pełnomocnicy, sporządzając skargi i odpowiedzi na skargi do WSA i NSA, a także wszelkie inne pisma procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

ZAUFALI NAM