Własność intelektualna i przemysłowa

Dzisiejszy rynek przesiąknięty jest prawem własności intelektualnej. Firma przedsiębiorcy, nazwa produktu, kształt opakowania – wszystko to pozwala odróżnić przedsiębiorcę od innych uczestników rynku.

 

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się przygotowywaniem projektów, układaniem chwytliwych nazw czy też tworzeniem wyróżniającego się logo. Pozwala to na uzyskanie przez produkt cechy oryginalności, dzięki której może on być kojarzony przez konsumentów z określonym producentem. Przedsiębiorcy osiągają w ten sposób wymierne korzyści, warto więc zadbać o należytą ochronę dla nazw czy też haseł reklamowych, ale także wynalazków i wzorów użytkowych, a więc określonych rozwiązań o charakterze technicznym.

 

Ustawodawca przewidział ochronę prawną powyższych w ramach szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

 

Rejestracja:

  • Wynalazków;
  • wzorów użytkowych;
  • wzorów przemysłowych;
  • znaków towarowych;
  • oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. 

Pozwoli na zabezpieczenie przysługujących państwu praw.

 

W zakresie swojej działalności dokonujemy badania zdolności ochronnej, a także rejestracji wspomnianych wyżej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 

Świadczymy także pomoc prawną we wszelkich problemach powstałych na tle prawa autorskiego.

 

Kancelaria świadczy usługi opiniowania, negocjowania oraz przygotowywania transferów technologii, licencji oraz innych umów, regulaminów i dokumentów.

ZAUFALI NAM