RODO

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące od 25 maja 2018 r.) wprowadza szereg zmian, z których za najważniejsze należy uznać znaczne rozszerzenie zakresu obowiązków administratorów danych osobowych oraz praw osób, których dane są przetwarzane, ograniczenie profilowania, zmiany w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz zwiększenie uprawnień organów nadzoru i kar za naruszenia.

W ramach usługi wdrożenia u Klientów struktury przepisów Ogólnego Rozporządzeniem o Ochronie Danych, oferujemy:

  • Audyt aktualnie obowiązujących zabezpieczeń i procesów przetwarzania danych i analizę ryzyka
  • Szkolenia dla kadry zarządzającej w firmie Administratora
  • Szkolenia dla pracowników i współpracowników przetwarzających dane osobowe
  • Analizę i dopasowanie istniejącej dokumentacji regulującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie do RODO
  • Analiz e i dopasowanie istniejących umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do RODO
  • Bieżące wsparcie – również telefoniczne – w razie wątpliwości powstałych w trakcie codziennej pracy i przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku naruszenia danych osobowych
  • Wsparcie prawne dla Inspektora Ochrony Danych lub pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych
  • Audyty kontrolne

ZAUFALI NAM