RODO

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące od 25 maja 2018 r.) wprowadza szereg zmian, z których za najważniejsze należy uznać znaczne rozszerzenie zakresu obowiązków administratorów danych osobowych oraz praw osób, których dane są przetwarzane, ograniczenie profilowania, zmiany w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz zwiększenie uprawnień organów nadzoru i kar za naruszenia.

 

Świadczymy także usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).

 

W ramach usługi wdrożenia u Klientów struktury przepisów Ogólnego Rozporządzeniem o Ochronie Danych, oferujemy:

  • audyt aktualnie obowiązujących zabezpieczeń i procesów przetwarzania danych i analizę ryzyka,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej w firmie Administratora,
  • szkolenia dla pracowników i współpracowników przetwarzających dane osobowe
  • analizę i dopasowanie istniejącej dokumentacji regulującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie do RODO,
  • analizę i dopasowanie istniejących umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do RODO,
  • bieżące wsparcie – również telefoniczne – w razie wątpliwości powstałych w trakcie codziennej pracy i przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku naruszenia danych osobowych,
  • wsparcie prawne dla Inspektora Ochrony Danych,
  • audyty kontrolne.

ZAUFALI NAM