Obrót wierzytelnościami i windykacja masowa

Kancelaria od lat zajmuje się doradztwem w transakcjach skupu i sprzedaży wierzytelności. Sporządzamy i opiniujemy umowy w tym zakresie oraz doradzamy przy zabezpieczeniach transakcji obrotu wierzytelnościami.

  • Pomagamy w negocjacjach pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, które niejednokrotnie umożliwiają ustalenie dogodnych form spłaty zadłużenia przy jednoczesnym uniknięciu dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
  • Reprezentujemy klienta w postępowaniu polubownym a oznacza to, że staramy się nie doprowadzać sprawy do etapu sądowego by nie narażać klienta na dodatkowe koszty,
  • Prowadzimy postępowania sądowe jak i egzekucyjne.

 

Naszym Klientom pomagamy odzyskiwać ich wierzytelności lub wierzytelności nabyte. Prowadzimy zintensyfikowane działania windykacyjne począwszy od etapu przedsądowego i polubownej windykacji telefonicznej. Wypracowane przez lata schematy działania pozwalają nam zakończyć proces windykacji zawierając z dłużnikami ugodę pozasądową. W przypadku braku ugody kierujemy sprawy na drogę postępowania nakazowego lub upominawczego. Dysponujemy także możliwością prowadzenia windykacji masowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

W toku postępowania egzekucyjnego – doradzamy naszym Klientom wybór sprawdzonych, skutecznych komorników sądowych, z którymi nawiązaliśmy wieloletnią współpracę i którzy cieszą się naszym zaufaniem. W ten sposób budujemy przewagę konkurencyjną nad innymi kancelariami, które wysyłają sprawy do komorników, którzy nie zawsze w pełni przykładają się do skutecznego wyegzekwowania wierzytelności. Dodatkowo prowadzimy stały monitoring wierzytelności. Doradzamy także przy egzekucji z nieruchomości weryfikując jej wartość i wybierając najkorzystniejszy dla wierzyciela tryb postępowania.

 

Działamy efektywnie, starając się jak najbardziej ograniczać Państwa koszty – uwzględniając oczekiwania klienta staramy się uzyskać spłatę długu w możliwie najkrótszym czasie.

 

Dla naszych Klientów dokonywaliśmy między innymi obciążenia pakietów wierzytelności zastawami rejestrowymi. Kancelaria i jej współpracownicy pełnili funkcję administratorów zastawów na wierzytelnościach i pakietach wierzytelności. Doradzaliśmy przy sprzedaży pakietów wierzytelności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, także z perspektywy administratora zastawu.

ZAUFALI NAM