Obrót wierzytelnościami
i windykacja masowa

Kancelaria zajmuje się również kwestiami skupu, sprzedaży i windykacji wierzytelności. Sporządzamy i opiniujemy umowy w tym zakresie oraz pomagamy odzyskiwać Państwa wierzytelności, prowadząc zintensyfikowane działania windykacyjne. Działamy efektywnie, starając się jak najbardziej ograniczać Państwa koszty – uwzględniając oczekiwania klienta staramy się odzyskać spłatę długu poprzez polubowne negocjacje z dłużnikiem lub działania sądowo-egzekucyjne.

ZAUFALI NAM