Kancelaria prawna Wrocław

„Partnerzy Biznesu”

Oferujemy usługi uwzględniające specyfikę danej branży, konkretnego Klienta, a przede wszystkim aspekty ekonomiczne każdego przedsięwzięcia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań. Kluczowe znaczenie ma dla nas terminowość oraz jakość realizowanych projektów.

  • Kiedy w świetle prawa możemy mówić o zakończeniu budowy?

    Właściwie każda budowa stanowi skomplikowane przedsięwzięcie, którego poziom trudności – także pod względem prawnym – wzrasta proporcjonalnie do rozmiarów inwestycji. Co prawda w ostatnich latach coraz częściej dąży się do tego, aby prawo budowlane było prostsze i przewidywało mniej formalności, to jednak nadal bardzo daleko......

  • AUDYT PRAWNY STRONY INTERNETOWEJ

    Przedsiębiorco! Czym jest audyt strony internetowej? – Jest to ocena zgodności zawartości strony internetowej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Jakie obszary obejmuje audyt? – Dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu e-commerce, kluczowe obszary prawne to przetwarzanie danych osobowych, uczciwa konkurencja, ochrona praw konsumentów, zgodność z......