Marzena Czuksanow

radca prawny

 

Radca prawny od 2004 r. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związana od 2009 r. Świadczy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, osób fizycznych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Doradza m.in. wiodącym spółkom z sektora budowlanego, usług medycznych. Wspiera Klientów Kancelarii m.in. w sprawach korporacyjnych, przy tworzeniu i opiniowaniu kontraktów oraz dokumentów firmowych, przy różnego rodzaju operacjach kapitałowych takich jak tworzenie spółek, fuzje i przejęcia czy przekształcenia. Świadczy kompleksową pomoc prawną dla gmin. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach przedsądowych i sądowych (w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych), jak również przed organami administracji publicznej i innymi jednostkami.” Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych dla firm i instytucji. Ekspert zespołu kontrolnego Rady Miejskiej Wrocławia do przeprowadzenia kompleksowej kontroli inwestycji miejskich realizowanych w latach 2006-2010.

Specjalizacje:

Prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo administracyjne – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów, prawo budowlane, prawo pracy.