Karolina Zarzycka

aplikant radcowski

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią związana od 2021 r. Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale zamiejscowym Collegium Polonicum w Słubicach oraz prawo polsko-niemieckie (LL.M.), prowadzonym wraz z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W Kancelarii zajmuje tworzeniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii prawnych oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii również w języku niemieckim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych