Grzegorz Kłodkowski

aplikant radcowski

Z Kancelarią związany od 2020 r. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się tworzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, w tym także w języku angielskim, sporządzaniem opinii i stanowisk, pism procesowych, reprezentacją przed sądami i organami administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym. Zainteresowany również prawem zamówień publicznych, prawem podatkowym oraz prawem pracy. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii również w języku angielskim. Członek zespołu Iurico & Construction.

Specjalizacje:

zamówienia publiczne, prawo podatkowe, prawo budowalne i nieruchomości –w zakresie procesów inwestycyjnych realizowanych w oparciu o kontrakty FIDIC, prawo umów w obrocie gospodarczym