Grzegorz Kłodkowski

aplikant radcowski

Z Kancelarią związany od 2020 r. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym. Zainteresowany prawem zamówień publicznych, prawem podatkowym oraz prawem pracy. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii również w języku angielskim.

Specjalizacje:

prawo administracyjne i finansowe, prawo pracy