Udział Kancelarii w konferencji naukowej „Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne”

• Jakie są problemy prawne związane z uzyskaniem i utrzymaniem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej?
• Jak uniknąć cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w obecnym stanie prawnym?
• Na co farmaceuta prowadzący aptekę powinien zwrócić uwagę decydując się na franczyzę?

Na te i inne pytania poznaliśmy odpowiedzi ekspertów podczas konferencji naukowej: Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne, która miała miejsce 20 września b.r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radcowie prawni, który zwrócili uwagę na praktyczne problemy, z którymi zmagają się farmaceuci w obecnym stanie prawnym.

Warto nadmienić, że partner Kancelarii prof. Bogusław Sołtys przygotował artykuł pokonferencyjny Ocena aptecznych zakazów reklamowych w świetle wartości konstytucyjnych.

Niewątpliwie udział w ww. konferencji wzbogaca doświadczenia naszego dedykowanego zespołu Iurico&Pharma na świadczenie kompleksowych usług prawnych z branży farmaceutycznej.

#Iurico #Iurico&Pharma #PrawoFarmaceutyczne #Apteka