Tarcza antykryzysowa – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

1. JEDNOOSOBOWA FIRMA
▪ Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
▪ Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
▪ Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności
▪ Brak konieczności zapłaty podatku dochodowego od świadczenia postojowego
▪ Odroczenie lub rozłożenie na raty należności ZUS▪Odroczenie płatności należności podatkowych
▪ Rozłożenie zaległego podatku na raty
▪ Umorzenie zaległości podatkowej
▪ Niższe zaliczki na PIT/CIT
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków gwarancji de minimisz BGK
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków Kredytu na innowacje technologiczne
▪ Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
▪ Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych
▪ Ulgę IP Box
▪ Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
▪ Ułatwienia w e-paragonach
▪ Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
▪ Odroczenie terminu na zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
▪ Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
▪ Brak konieczności zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe
▪ Zawieszenie bieg terminów procesowych i sądowych
▪ Ułatwienia w zakresie PZP
▪ Brak opłat za przesunięcie płatności podatku
▪ Brak konieczności informowania o schematach podatkowych MDR
▪ Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
▪ Możliwość odliczenia kosztów B+R od dochodu
▪ Przedłużenie czasu na składanie zawiadomienia ZAW-NR
▪ Przedłużenie czasu na złożenie informacji o cenach transferowych
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy
▪ Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
▪ Przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków
▪ Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
▪ Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu
▪ Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
▪ Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
▪ Elektroniczny czynny żal
▪ Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

 

2. MIKROFIRMA (do 9 pracowników)
▪ Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
▪ Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
▪ Dofinansowania do pensji swoich pracowników
▪ Odroczenie lub rozłożenie na raty należności ZUS
▪ Odroczenie płatności należności podatkowych
▪ Rozłożenie zaległego podatku na raty
▪ Umorzenie zaległości podatkowej
▪ Zapłata niższej zaliczki na PIT/CIT
▪ Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczki
▪ Skorzystanie z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunki gwarancji de minimisz BGK
▪ Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne
▪ Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
▪ Zwolnienie opłat za abonamentu i opłat audiowizualnych
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunki finansowania działalności MŚP
▪ Ulgę IP Box
▪ Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
▪ Ułatwienia w e-paragonach
▪ Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
▪ Odroczenie terminu na zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
▪ Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
▪ Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku
▪ Brak konieczności zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe
▪ Zawieszenie bieg terminów procesowych i sądowych
▪ Uzyskanie ułatwienia w zakresie PZP
▪ Brak opłaty za przesunięcie płatności podatku
▪ Brak konieczności informowania o schematach podatkowych MDR
▪ Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
▪ Możliwość odliczenia kosztów B+R od dochodu
▪ Przedłużenie czasu na składanie zawiadomienia ZAW-NR
▪ Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy
▪ Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
▪ Odroczenie terminu zapłaty podatku od budynków
▪ Przedłużenie terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
▪ Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
▪ Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu
▪ Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
▪ Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019r.
▪ Elektroniczny czynny żal
▪ Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

 

3. MAŁA FIRMA (do 50 pracowników)
▪ Dofinansowanie do pensji swoich pracowników
▪ Pożyczkę obrotową finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
▪ Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
▪ Odroczenie płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS
▪ Odroczenie płatności należności podatkowych
▪ Możliwość rozłożenia zaległego podatku na raty
▪ Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczki
▪ Możliwość zawnioskowania o umorzenie zaległości podatkowej
▪ Możliwość zapłaty niższej zaliczki na PIT/CIT
▪ Możliwość braku zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej
▪ Odroczenie płatności PIT za swoich pracowników
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków gwarancji de minimisz BGK
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków Kredytu na innowacje technologiczne
▪ Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
▪ Brak opłat za abonament i opłat audiowizualnych
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania działalności MŚP
▪ Ulgę IP Box
▪ Odliczenie przekazanej darowizny na zwalczanie COVID-19 od dochodu
▪ Ułatwienia w e-paragonach
▪ Możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
▪ Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
▪ Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku
▪ Brak konieczności zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe
▪ Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych
▪ Ułatwienia w zakresie PZP
▪ Brak zapłaty za przesunięcie płatności podatku
▪ Brak konieczności informowania o schematach podatkowych MDR
▪ Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
▪ Możliwość odliczenia kosztów B+R której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 od dochodu
▪ Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
▪ Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy
▪ Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
▪ Przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków
▪ Przedłużenie terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
▪ Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
▪ Możliwość jednorazowej amortyzacji dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
▪ Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu
▪ Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
▪ Elektroniczny czynny żal
▪ Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

 

4. ŚREDNIA FIRMA (do 250 pracowników)
▪ Dofinansowanie do pensji swoich pracowników
▪ Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
▪ Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
▪ Odroczenie płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS
▪ Odroczenie płatności należności podatkowych
▪ Możliwość rozłożenia zaległego podatku na raty
▪ Możliwość umorzenia zaległości podatkowej
▪ Możliwość zapłaty niższej zaliczki na PIT/CIT
▪ Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczki
▪ Możliwość braku zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków gwarancji de minimisz BGK
▪ Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne
▪ Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
▪ Brak opłat za abonament i opłat audiowizualnych
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania działalności MŚP
▪ Ulgę IP Box
▪ Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
▪ Ułatwienia w e-paragonach
▪ Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
▪ Odroczenie terminu na zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
▪ Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
▪ Brak konieczności zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe
▪ Zawieszenie bieg terminów procesowych i sądowych
▪ Ułatwienia w zakresie PZP
▪ Brak opłat za przesunięcie płatności podatku
▪ Brak konieczności informowania o schematach podatkowych MDR
▪ Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
▪ Możliwość odliczenia kosztów B+R od dochodu
▪ Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
▪ Przesunięcie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy
▪ Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
▪ Przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków
▪ Przedłużenie terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
▪ Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
▪ Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
▪ Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu
▪ Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
▪ Elektroniczny czynny żal
▪ Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

 

5. DUŻA FIRMA
▪ Możliwość skorzystania z dofinansowania do pensji swoich pracowników
▪ Odroczenie płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS
▪ Odroczenie płatności należności podatkowych
▪ Możliwość rozłożenia zaległego podatku na raty
▪ Możliwość umorzenia zaległości podatkowej
▪ Możliwość zapłaty niższej zaliczki na PIT/CIT
▪ Możliwość z rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczki
▪ Brak konieczności zapłaty od podatku od sprzedaży detalicznej
▪ Uzyskanie korzystniejszych warunków gwarancji de minimisz BGK
▪ Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne
▪ Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
▪ Złożenie w późniejszym terminie nowego pliku JPK_VAT (deklaracja + ewidencja)
▪ Brak opłat za abonament i opłat audiowizualnych
▪ Ulgę IP Box
▪ Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
▪ Ułatwienia w e-paragonach
▪ Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
▪ Odroczenie terminu na zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
▪ Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
▪ Brak konieczności zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowych
▪ Zawieszenie bieg terminów procesowych i sądowych
▪ Ułatwienia w zakresie PZP
▪ Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych
▪ Brak konieczności informowania o schematach podatkowych MDR
▪ Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
▪ Możliwość odliczenia kosztów B+R od dochodu
▪ Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
▪ Odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa
▪ Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy
▪ Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
▪ Możliwość przesunięcia terminu zapłaty podatku od budynków
▪ Przedłużenie terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
▪ Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
▪ Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
▪ Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu
▪ Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
▪ Elektroniczny czynny żal
▪ Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz dostępnych materiałów i nie stanowi porady prawnej, a wszelkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu powinny być skonsultowane z profesjonalnym doradcą.