Sygnaliści – nadchodzące zmiany

Rządowe Centrum Legislacji w dniu 7 lipca opublikowało trzeci projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów. Ustawa koncentruje się na ochronie tych osób w kontekście związanym z pracą przed odwetem ze strony firmy, przełożonych i współpracowników.

Omawiany projekt wprowadza jednak 3 nowości:

  1. Obowiązkowe wprowadzenie systemu zachęt do korzystania ze zgłoszeń wewnętrznych – dotyczy to przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych
  2. Uszczegółowienie zasad przechowywania danych – przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku, w którym zakończono działania następcze lub postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
  3. Rozszerzony zakaz naruszenia dóbr osobistych sygnalisty – poprzednio była mowa wyłącznie o umniejszaniu reputacji sygnalisty w mediach społecznych – teraz zakaz ten jest znacznie szerszy.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania (stan na dzień 27.07.2022). Z uwagi na dość kosmetyczne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, istnieje przypuszczenie, że najnowszy projekt będzie już ostatnim.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu do ochrony sygnalistów w Twojej firmie lub chciałbyś sprawdzić zgodność posiadanego programu zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami – skontaktuj się z nami!