Klasyfikacje – znaki towarowe

1. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, czyli Klasyfikacja nicejska – jest to niezwykle użyteczne narzędzie służące do sporządzenia wykazów towarów i usług, które jest niezbędne do skutecznego zarejestrowania znaku towarowego.

Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1 -34, a usługi do klas nr 35-45. Każda klasa ma nagłówek zawierający ogólne informacje o rodzaju towarów objętych daną klasą.

Wyszukiwarka znajduje się pod adresem:

https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx

Niemniej, ze względów praktycznych, zarówno i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jak i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zdecydowanie zaleca korzystanie z narzędzia TMClass, które jest dostępne pod adresem:

http://tmclass.tmdn.org/ec2

Szczegółowa instrukcja obsługi korzystania z ww. narzędzia w języku polskim znajduje się pod adresem:

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3381

2. Międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych, tj. klasyfikacja wiedeńska – służy w celu klasyfikacji elementów graficznych w przypadku gdy nasz znak towarowy przyjmuje formę graficzną lub słowno-graficzną.

Wyszukiwarka znajduje się pod adresem:

https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20wiede%C5%84ska.aspx?tryb=Klasa&lang=PL&klasa=29&wersja=05&kolumna=Pol&pozycja=29.1