Dyrektywa Omnibus

Nadszedł rok 2023, a wraz z nim nowe przepisy obowiązujące właścicieli sklepów e-commerce w Polsce, które są podyktowane unijna dyrektywą Omnibus.

Na podstawie przepisu art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2581) – wdrażającą do polskiego prawa tzw. dyrektywę Omnibus:
1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
3. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
4. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania.
5. Do reklamy towaru lub usługi wraz z ceną przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
Jak widać, przepisy w Polsce nie odnoszą się do Ceny Sugerowanej przez Producenta, ale do najniższej ceny oferowanej przez sprzedawcę.

Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę treść cytowanego wyżej art. 4 ust. 2 Ustawy – zapis Ceny np: „99,99 zł RRP 149,00 zł” nie jest prawidłowy w świetle ustawy. Należy zatem ustalić jaka była najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni oferowana nie przez producenta (RRP), ale przez sprzedawcę – tj. sklep internetowy.