Deweloper obiecał Ci mieszkanie, ale dopuścił do wygaśnięcia umowy rezerwacyjnej i nie zawarł z Tobą umowy deweloperskiej?

Ceny lokali mieszkalnych w ostatnim okresie ulegają istotnemu wzrostowi. Zdarza się więc, że deweloperzy, mimo przyjęcia na siebie obowiązku zawarcia umowy deweloperskiej, doprowadzają do bezskutecznego wygaśnięcia umowy rezerwacyjnej i tym samym wygaśnięcia swojego zobowiązania. Co więcej, niekiedy unikają kontaktu z nabywcą. Zdarza się również, że wskazują różne powody niezawarcia umowy deweloperskiej. Tłumaczą się np. problemami z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czy też z założeniem powierniczego rachunku bankowego.

Pamiętajmy jednak, że wszystkie te przyczyny nie zawsze związane są z okolicznościami całkowicie niezależnymi od dewelopera. Może to stanowić jedynie „zasłonę dymną” przed sprzedażą Ci mieszkania w obiecanej wcześniej cenie, wskazanej w umowie rezerwacyjnej.

Nawet jeśli deweloper nie zawrze z Tobą umowy deweloperskiej na warunkach określonych w umowie rezerwacyjnej nie oznacza to, że zawsze jesteś na przegranej pozycji. Mogą przysługiwać Ci bowiem roszczenia, które – w zależności od sytuacji – być może skłonią dewelopera do zmiany zachowania albo zaoferowania stosownej rekompensaty. W ostateczności, z działań lub zaniechań dewelopera może wynikać Twoja szkoda, czyli konieczność poszukiwania nowego mieszkania w cenie o wiele wyższej, niż obiecana przez niego rok lub dwa wcześniej.

Najlepiej, abyś podjął odpowiednie działania jeszcze zanim wygaśnie umowa rezerwacyjna.

Jeśli czujesz się pokrzywdzony i zainteresowany ochroną swoich praw, skontaktuj się z nami!

mec. Mateusz Nitkowski