Błędne przeliczenie zużycia prądu przez liczniki a wezwanie do zapłaty z Tauronu – czy praktyka stosowana przez dostawcę energii jest zgodna z prawem?

Dostałeś wezwanie do zapłaty z tytułu niedopłaty wynikającej z wadliwego licznika prądu? Możemy pomóc. Skontaktuj się z nami!

W mediach coraz więcej słyszy się o masowych przypadkach osób, którym Tauron wysłał fakturę korygującą na kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych, wzywając odbiorcę do zapłaty wyrównania. Jako podstawę żądania Tauron wskazuje fakt, iż licznik odbiorcy dokonywał błędnego pomiaru zużycia prądu, co potwierdziło badanie laboratoryjne.

Bezradność wobec żądania formułowanego przez Tauron skłania wiele osób do dobrowolnej zapłaty. Czy jednak warto uznawać żądanie, regulować należność lub wnosić o jej rozłożenie na raty?

Arbitralne informowanie o dokonanej korekcie naliczenia opłat za prąd z uwagi na błędy w pomiarze jego zużycia, przy braku możliwości weryfikacji takiego wezwania, stanowi oczywiste przerzucanie ciężaru dowodu na konsumenta. Może więc naruszać nie tylko jego prawa, ale również zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą Kancelarią. W oparciu o szczegółową analizę Twojego przypadku, dokonamy oceny zasadności roszczeń dostawcy energetycznego oraz będziemy służyć wsparciem prawnym w ewentualnych negocjacjach lub postępowaniu przed właściwymi organami.

mec. Aniela Bereś