Stanisław Lach

radca prawny

Radca prawny od 2011 r. Z Kancelarią związany od 2005 r. Absolwent studiów prawniczych oraz ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalista z zakresu prawa budowlanego, administracyjnego (w tym nieruchomości) oraz zamówień publicznych. Doradza Wykonawcom w sporach z Zamawiającymi, świadczy pomoc prawną na kontraktach autostradowych, kolejowych i kubaturowych. W Kancelarii specjalizuje się także w prawie spółek, w szczególności doradztwem w sporach między wspólnikami, w transakcjach M&A, doradza przy transakcjach pozyskiwania kapitału w tym od funduszy typu VC i PE. Doradza Spółom notowanym na NC. Brał udział w tworzeniu międzynarodowych wehikułów finansowych. Reprezentował Klientów w sporach sądowych (w tym przed Sądem Najwyższym), arbitrażowych, przed KIO. Jest autorem publikacji z zakresu prawa budowlanego i kontraktów FIDIC oraz licznych opinii i opracowań dla firm międzynarodowych oraz instytucji i urzędów.

Specjalizacje:

Prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo budowlane, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo administracyjne, zamówienia publiczne.