Olga Legięć

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2024 r. członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, w szczególności w prawie umów i ochrony praw konsumentów. W Kancelarii zajmuje się tworzeniem pism procesowych, opiniowaniem umów, a także sporządzaniem stanowisk prawnych. Posiada doświadczenie w obszarze compliance, zdobyte podczas studiów podyplomowych oraz pracy jako Compliance Officer. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo umów i ochrony praw konsumentów.