Natalia Grech-Staszczyk

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów ukończyła kurs prawniczego języka angielskiego. Finalistka II Ogólnopolskiego Moot Courtu z prawa i procedury cywilnej „Civilis” oraz Ogólnopolskiego Moot Courtu z Arbitrażu Handlowego. Od 2023 r. członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Związana z Kancelarią od 2022 r.

W swojej pracy zajmuje się tworzeniem pism procesowych, opiniowaniem umów, a także sporządzaniem opinii i stanowisk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem umów w obrocie gospodarczym i prawem zobowiązań. Zainteresowana prawem cywilnym oraz szeroko pojętym prawem gospodarczym.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo zobowiązań