Mateusz Nitkowski

radca prawny

Z Kancelarią związany od 2017 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów członek kilku kół naukowych, w tym prezes Naukowego Koła Cywilistów. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (w szczególności prawie umów w obrocie gospodarczym), prawie cywilnym (w szczególności prawie zobowiązań), oraz prawie własności intelektualnej (w szczególności prawnych aspektach Internetu oraz nowych technologii).

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych różnych branż (m.in. farmaceutycznej, IT, logistycznej), w tym przedsiębiorców biorących udział w przetargach publicznych, jak też w pomocy prawnej osobom fizycznym. Reprezentuje klientów kancelarii w licznych postępowaniach sądowych, również przed Sądem Najwyższym.

Dla klientów kancelarii prowadzi również szkolenia, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych.

Specjalizacje:

prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych, prawo przewozowe, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo farmaceutyczne