Marta Dąbrowska – kierownik działu

radca prawny

Radca prawny od 2011r. Z Kancelarią związana od 2010 r., członek zespołu Iurico&Pharma. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego oraz prawa własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych, a także w negocjacjach pozasądowych i postępowaniach mediacyjnych. Zajmuje się kompleksowym wsparciem Klientów Kancelarii, m.in. tworzeniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii i stanowisk, tworzeniem pism procesowych. Specjalizuje się w doradztwie prawnym przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej. Ekspert zespołu kontrolnego Rady Miejskiej Wrocławia do przeprowadzenia kompleksowej kontroli inwestycji miejskich realizowanych w latach 2006-2010 oraz w latach 2017-2018.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, prawo farmaceutyczne, prawo własności intelektualnej