Marta Brożek

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, z Kancelarią związana od 2019 r.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii w języku angielskim, specjalizuje się w prawie cywilnym w szczególności prawie umów w obrocie gospodarczym. Zainteresowana prawem ochrony zwierząt.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo ochrony zwierząt