Marta Brożek

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Przekładu Języka angielskiego specjalistycznego (język prawniczy), z Kancelarią związana od 2019 r.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członek zespołu IURICO&PHARAMA.
W ramach świadczenia pomocy prawnej dla Klientów Kancelarii opiniuje i sporządza umowy w obrocie gospodarczym, w tym także w języku angielskim. Zajmuje się również wsparciem Klientów w zakresie ochrony danych osobowych m.in. prowadzeniem procedury analizy ryzyka, sporządzaniem stanowisk i raportów.
Posiada doświadczenie w postępowaniach sądowych i przedsądowych z zakresu zarządzania wierzytelnościami, również w sporach z podmiotami zagranicznymi. Autorka publikacji z branży prawa farmaceutycznego.
Zainteresowana prawem ochrony zwierząt oraz prawniczym językiem angielskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo farmaceutyczne