Klaudia Rybak

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów ukończyła kurs prawniczego języka niemieckiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego działającą przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Od 2023 r. członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Związana z Kancelarią od 2022 r. Członek zespołu Iurico&Pharma. W swojej pracy zajmuje się tworzeniem pism procesowych, opiniowaniem umów, a także sporządzaniem opinii i stanowisk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym. Zainteresowana prawem cywilnym oraz szeroko pojętym prawem gospodarczym.

Specjalizacje:

prawo cywilne, procedura cywilna