Kinga Wikło

aplikant radcowski

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych kierunku „Zawód Mediator” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2023 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Współautorka rozdziału pt. „Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych” w pracy naukowej „Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie” pod redakcją prof. dr hab. Izabelli Gil oraz prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.

W Kancelarii zajmuje się  sporządzaniem pism procesowych na etapie przedsądowym i sądowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem umów w obrocie gospodarczym i prawem zobowiązań. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu praw konsumentów. Z Kancelarią związana od 2023 r.

Specjalizacje:

prawo cywilne i prawo gospodarcze, prawo zobowiązań