Joanna Kadlewicz-Muller

asystentka

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Rachunkowość. Ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne na kierunku Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw. Odpowiada za obsługę administracyjno-kadrową, księgową oraz rozliczenia z klientami. Zajmuje się przygotowaniem raportów kwartalnych i rozliczaniem podróży służbowych i prowadzeniem archiwum.
Z Kancelarią związana od 2010 r.