Dominika Morawska

aplikant radcowski

Z Kancelarią związana od 2019 r. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie umów w obrocie gospodarczym i prawie zobowiązań. Zainteresowana prawem rodzinnym oraz prawem pracy. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii w języku angielskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo zobowiązań