Dominika Morawska

aplikant radcowski

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią związana od 2019 r. Członek zespołu Iurico&Pharma. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się wsparciem Klientów Kancelarii, w szczególności tworzeniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem stanowisk, jak również sporządzaniem pism procesowych na etapie sądowym i przedsądowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem umów w obrocie gospodarczym i prawem zobowiązań, jak również od niedawna zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Dodatkowo interesuje się prawem rodzinnym, oraz prawem pracy. Świadczy pomoc prawną dla Klientów Kancelarii również w języku angielskim.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo zobowiązań