Dominika Bar

aplikant radcowski

Absolwentka kierunku Prawo w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2024 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w dziale prawnym wrocławskiej firmy konsultingowej, gdzie zajmowała się w szczególności obsługą prawną polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. W zakresie jej zainteresowań leży w głównej mierze prawo handlowe oraz prawo nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem pism na etapie przedsądowym i sądowym, tworzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, sporządzaniem opinii i stanowisk, jak również zagadnieniami związanymi z prawem spółek handlowych. Członek zespołu IURICO & Construction.

Związana z Kancelarią od 2023 r.

Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo handlowe.