Agnieszka Dębska

asystentka

Studentka kierunku Ekonomia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Policealne Studium Administracji. Odpowiada za właściwą organizację pracy biura, prowadzenie sekretariatu oraz kontakt z klientem. Zajmuję się przygotowywaniem raportów lub zestawień i koordynowaniem ważnych wydarzeń i terminów,
Dba o prawidłowy obieg dokumentacji, zarządza wsparciem administracyjnym i działem technicznym. Prowadzi działania marketingowe i wizerunkowe Kancelarii.
Z Kancelarią związana od 2021 r.