Wojciech Bernacki

aplikant radcowski

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie student kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2023 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Laureat konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym” organizowanego przez Okręgową Izbę Radców prawnych we Wrocławiu wraz ze Studenckim Kołem Naukowym BPK LegalNet. Współautor rozdziału w monografii „Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw” pod redakcją prof. Michała Bernaczyka oraz prof. Mariusza Jabłońskiego. W Kancelarii zajmuje się tworzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, sporządzaniem opinii i stanowisk, pism procesowych, reprezentacją przed sądami i organami administracji publicznej. Biegle posługuje się językiem angielskim. Zdobywał doświadczenie w opolskich oraz wrocławskich kancelariach prawnych, gdzie zajmował się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. W trakcie studiów był zaangażowany w działalność studenckich kół naukowych. Członek zespołu iurico&construction. Obszar jego zainteresowań obejmuje prawo własności intelektualnej oraz prawo konstytucyjne.

Związany z Kancelarią od 2022 r.

Specjalizacje:

prawo cywilne i prawo gospodarcze